Úvodní stránka Blog Pohádkový zámek králů

Pohádkový zámek králů

Mířili sem francouzští panovníci za lovem i odpočinkem a byla tu činěna rozhodnutí, která nadlouho ovlivnila dějiny Evropy. Ano, nacházíme se asi 60km jihovýchodně od Paříže v zámku Fontainebleau.

Původně to byl lovecký zámeček  z  dvanáctého století, z doby krále Ludvíka VII. V roce 1527 se francouzský král František I. rozhodl využít části původních budov a přestavět je na reprezentativní královské sídlo. V započatém díle pokračovali i Františkovo následovníci Jindřich II. a Jindřich IV.
Křižovatka dějin.
Zámek Fontainebleau byl bez nadsázky místem,kudy kráčely dějiny ..Zemřel tu král Filip Sličný,který se proslavil konfliktem s papežem Bonifácem VIII. a perzekucemi templářů. Došlo tu k setkání Františka I. a Karla V.Byl tu pokřtěn budoucí král Ludvík XIII. A Ludvík XIV. Tu zrušil edikt nantský, který měl navždy ve Francii zaručit náboženskou svobodu.Ludvík XV. se tu oženil s Polkou Marií Lescynskou a učinil z ní královnu Francie.
Zámek si oblíbil i císař Napoleon, který tam jezdil lovit. V roce 1814 tam po obsazení  Francie podepsal abdikaci a rozloučil se s vojáky, které označil za příklad odvahy a věrnosti.
Zvláštností zámku je skvěle zachovalý původní mobiliář, který je svědectvím střídajících se vládců a uměleckých stylů. Zámek dýchá atmosférou sídla, kde se dodnes skutečně žije. Nikdy tu nedošlo k násilnému sjednocení výzdoby , jak tomu bylo například ve Versailles.
Naopak, od patnáctého století v něm každá epocha zanechala vlastní výzdobu, aniž by ničila předchozí.


Od roku 1981 je zámek  díky svému významu a umělecké hodnotě na Seznamu světového přírodního  a kulturního dědictví UNESCO.