Úvodní stránka Důležité informace

Důležité informace

Průvodce zájezdu, průběh zájezdu

Naše zájezdy jsou vedeny zkušeným průvodcem, který je schopen vám kromě výkladu k památkám a základního okruhu po daném městě poradit také praktické věci, jako kde se dobře najíst, kde se dá dobře nakoupit, či kde jsou nejbližší toalety. Také vám pomůže se zajištěním vstupenek do jednotlivých památek. Program zájezdu může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy odjezdů a příjezdů budou upřesněny v pokynech nejdříve týden před zájezdem. V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu, vše je o domluvě s konkrétním průvodcem zájezdu. Pokud není v programu uvedeno jinak, náš průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, které jsou v rámci programu uvedeny. 

Cestovní pojištění

Vyrážíte-li do zahraničí, rozhodně nepodceňte cestovní připojištění. Uváženým výběrem toho správného typu cestovního pojištění je možné předejít mnohdy až zničujícím finančním výdajům v případě zdravotních potíží či úrazu v průběhu pobytu v zahraničí. Při rezervaci zájezdu vám v případě zájmu sjednáme kompletní pojištění od Slavia pojišťovna, a.s. - zahrnuje: léčebné výlohy do výše: 3.500.000 Kč (lékařské ošetření, hospitalizace, repatriace, náklady na vyslání a ubytování opatrovníka), pojištění úrazu (smrt, trvalý úraz, invalidita) na každý ve výši 100.000 Kč, pojištění odpovědnosti - újma na zdraví ve výši: 1.000.000 Kč a újma na majetku ve výši: 500.000 Kč, pojištění zavazadel - 30 Kč / osoba / den. V případě zájmu o pojištění storna zájezdu do výše 7.500 Kč - 10 Kč / osoba / den. (Toto připojištění nelze sjednat bez klasického cestovního pojištění)

Místní pobytové taxy

V některých významných turistických letoviscích, zejména v Itálii, ve Francie a v Nizozemí, jsou vybírány místní pobytové taxy, které se zpravidla pohybují mezi 1€ - 5€ za noc a za osobu. Přesná výše těchto poplatků je u každého zájezdu uvedena. Požadovaná částka bude vybírána při doplatku zájezdu nebo na místě prostřednictvím našeho průvodce či delegáta.