Úvodní stránka Blog Andělský hrad v Římě

Andělský hrad v Římě

Při prohlídce pamětihodností Říma zaujme turisty impozantní stavba Andělského hradu.

Stavba má úctyhodné rozměry, strany základního kvádru jsou 89 metrů dlouhé a vysoké 15 metrů. Jako hrobku pro sebe a svou rodinu ji nechal postavit císař Hadrián. Původně byla vlastní hrobka pokryta mramorovými deskami a ve vestibulu stávala obrovská socha Hadriána. Mauzoleum bylo používáno až do smrti císaře Septimia Severa na začátku 3. století, pak se stalo jednou z nejsilnějších římských pevností se stálou vojenskou posádkou. Své jméno dostal Andělský hrad v 6. století, kdy byl Řím sužován morovou epidemií a papeži Řehoři Velikému se zjevil u mauzolea Archanděl Michael, vůdce nebeských pluků a zvěstoval mu, že morová epidemie končí. Na základě toho nechal papež umístit obří sochu archanděla na vrchol hradu. Ve 14. století nechali papežové vybudovat uvnitř mauzolea reprezentační místnosti zdobené freskami. V podzemí vznikla skladiště a žalář, kde byl vězněn i slavný astronom Giordano Bruno. Po rekonstrukci se Andělský hrad stal muzeem zbraní, klenotnicí a knihovnou. Na Andělský hrad umístil italský skladatel Giacommo Puccini závěrečné dějství své opery Tosca. Z terasy hradu je nádherný výhled na římské památky, včetně efektního mostu se sochami andělů.

Aleš Závodský

průvodce