Důležitá informace - Zahájen proces výplaty pojistných plnění

Vážení klienti,

tímto si Vám dovolujeme oznámit, že ze strany SLAVIA pojišťovny a.s., došlo dne 24.1.2022 k ukončení šetření pojistné události tím, že se naše společnost nachází ve stavu úpadku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na tuto skutečnost tak SLAVIA pojišťovna a.s. zahajuj proces výplaty pojistných plnění všem oprávněným osobám, které u ní své nároky řádně uplatní, resp. prokáží.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme informovat, že okamžikem ukončení shora uvedeného šetření SLAVIA pojišťovny a.s. počíná zákazníkům běžet lhůta 3 měsíců pro uplatnění svého nároku, tedy nejpozději do 24.4.2022. V uvedené lhůtě mohou zákazníci své nároky uplatňovat přímo u SLAVIA pojišťovny a.s., a to prostřednictvím internetových stránek: https://www.slavia-pojistovna.cz/nahlaseni-skody/.

Vaše cestovní kancelář Metal.

METAL-FRUT, spol. s r.o. | Nádražní 674, 66442 Modřice 

 

CKMetal_Logo_Color